Дослідження ринку спортивно-оздоровчих послуг

 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………….3

    ОПИС ДОСЛІДЖЕННЯ …………………………………….4
    1.1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ……………….4
    1.2. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПОНДЕНТІВ …….5

    РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ……………………………….9
    2.1. ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ ……………………………………9
    2.2. ВІДВІДУВАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ. ЄМНІСТЬ РИНКУ………10
    2.3. ВИТРАТИ ТА ЧАСТОТА ВІДВІДУВАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ……11
    2.4. СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІДВІДУВАЧІВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ….14
    2.5. ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВІДВІДУВАЧІВ БАСЕЙНІВ, ТРЕНАЖЕРНИХ ЗАЛІВ ТА ЗАЛІВ ДЛЯ ФІТНЕСУ……………………………17
    2.6. ПОТЕНЦІЙНИЙ ПОПИТ …………………………………20
    2.7. ПРИЧИНИ НЕВІДВІДУВАННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ……23
    2.8. СУПУТНІ ПОСЛУГИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ …………25
    2.9. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ЗАКЛАДУ …………27


ВСТУП

В січні 2011 року рекламною агенцією «Дошка реклами», на замовлення …, було проведено маркетингове дослідження ринку спортивно-оздоровчих послуг м. Рівне.

Мета дослідження:
1. Вивчення ринку спортивно-оздоровчих послуг м. Рівне (басейни, фітнес-зали, тренажерні зали).
2. Отримання інформації для розробки найбільш ефективної стратегії спортивно-оздоровчого закладу в м. Рівне.

Цілі та задачі дослідження:
1. Визначити частку мешканців міста, які користуються послугами спортивно-оздоровчих закладів, що містять басейни, фітнес-зали, тренажерні зали тощо.
2. Визначення основних причин невідвідування спортивно-оздоровчих закладів.
3. В рамках виборки, визначення структури попиту за видами послуг: басейн, фітнес-зал, тренажерний зал, інший спортивний зал.
4. Визначення частоти відвідування, середньомісячнихмісячних витрат на послуги спортивно-оздоровчих закладів.
5. Визначення ємності ринку спортивно-оздоровчих послуг м. Рівне.
6. Визначення частки мешканців міста, які мають бажання, але на даний момент не відвідують спортивно-оздоровчі заклади.
7. Визначити очікувані витрати потенційних покупців на послуги спортивно-оздоровчих закладів.
8. Визначення готовності споживачів оплачувати супутні послуги спортивно-оздоровчих закладів.
9. Визначення основних критеріїв вибору споживачами спортивно-оздоровчого закладу.
10. Вивчення демографічних характеристик користувачів (досвідчених та потенційних) спортивно-оздоровчих послуг.
11. Розробити портрет відвідувача спортивно-оздоровчого закладу (вік, статус, сімейний стан, рівень добробуту) тощо.

1. ОПИС ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Методологія та інструменти дослідження

Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю, яке опиралося на питання анкети. В ході розмови анкета поступово заповнялася інтерв’юером, а потім заносилася в комп’ютерну базу даних.
Збір інформації (польовий етап дослідження) проводився бригадою професійних інтерв’юерів. Зібрану в ході опитування інформацію було опрацьовано за допомогою спеціально розробленої комп’ютерної програми та представлено у вигляді таблиць та діаграм в даному звіті. Вибірково, проте доволі часто, таблиці та діаграми супроводжуються коментаріями.
Об’єм виборки – 400 чоловік.
Об’єкт дослідження — мешканці м. Рівне віком від 18 до 60 років.
Тривалість польових робіт (опитування) — з 29.12.2010 р. по 14.11.2011 р.
Опитування проводилися в місцях з високою концентрацією населення та високою ймовірністю присутності представників всіх соціальних груп населення, зокрема поблизу супермаркетів, продуктових магазинів тощо.
Для забезпечення репрезентативності вибірки кожному інтерв’юеру було встановлено квоти за віковими та статевими ознаками, а точки опитування було рівномірно розподілено по всьому місту. Таким чином обрана група респондентів (400 осіб) є достатньо точною моделлю всієї сукупності мешканців міста віком понад 18 років.
Отриману від даної вибіркової сукупності інформацію можна вважати достатньо репрезентативною, тобто такою, що адекватно представляє генеральну сукупність, оскільки розраховані по найбільш важливих показниках значення граничних похибок вибірки не перевищують 6%.
В запитаннях, які передбачають кілька варіантів відповідей, частина респондентів відмітили більше одного варіанту. У зв’язку з цим сума відповідей на такі запитання перевищує 100%.
Для оцінки не лише загальної думки всіх респондентів, але й окремих груп, аналіз зібраної інформації здійснювався в розрізі наступних параметрів: вік, стать, сімейний стан тощо.

1.2. Соціально-демографічні характеристики респондентів

В опитуванні прийняли участь 190 чоловіків та 210 жінок, що становить 47,5 та 52,5% відповідно.

Вибірка респондентів за віком пропорційна демографічній ситуації в м. Рівне:

Згідно відповідей респондентів, їх було розподілено на 5 груп відповідно до рівня добробуту:

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Заняття спортом

За результатами дослідження близько …% рівнян у віці від 18 до 60 років займаються спортом.

 

 

Найбільш популярними видами спорту серед рівнян є ……:

2.2. Відвідування спортивно-оздоровчих закладів. Ємність ринку.

Майже …% респондентів, які прийняли участь в опитуванні, відвідують спортивно-оздоровчі заклади, такі як фітнес-зали, тренажерні зали та басейни.

Протягом липня-грудня 2010 року близько …% рівнян у віці 18-60 років щонайменше один раз відвідали басейн, …% — тренажерний зал та …% — фітнес-зал.

Всього ж, за нашими підрахунками, басейни Рівного у грудні 2010 року прийняли … тис. відвідувачів, тренажерні зали – близько … тис. відвідувачів, зали для фітнесу — близько … тис. відвідувачів.