ЗМІСТ

 

ВСТУП. 3

1. ОПИС ДОСЛІДЖЕННЯ. 4

1.1. Методологія та інструменти дослідження. 4

1.2. Соціально-демографічні характеристики респондентів. 5

2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 8

2.1. Житлові умови респондентів та плани щодо придбання житла найближчим часом. 8

2.2. Придбання житла протягом останніх років. Ємність ринку 11

2.3. Кількість кімнат, площа квартири. 12

2.4. Тип помешкання. 15

2.5. Тип будинку (планування) 16

2.6. Житлове кредитування. 18

2.7. Пошук нового житла. 19

2.8. Тип нерухомості 21

2.9. Вподобання щодо ринку нерухомості (готовності об’єкту) 23

2.10. Фінансування операцій з придбання нерухомості 25

2.11. Знання торгових марок. 26

2.12. Популярність районів міста. 27

2.13. Рейтинг ЗМІ 29

2.14. Автомобіль, стоянка. 31

 

ВСТУП

В квітні-травні 2010 року рекламною агенцією «Дошка реклами», на замовлення ТОВ «…. «, було проведено маркетингове дослідження ринку нерухомості м. Рівне.

Мета дослідження:
1. Вивчення ринку житлової нерухомості м. Рівне.
2. Отримання інформації для розробки найбільш ефективної маркетингової стратегії ТОВ «…. «.

Цілі та задачі дослідження:
1. Визначити частку мешканців (домогосподарств) міста, які придбали житло в 2009 році — першому кварталі 2010 року (визначення ємності ринку житлової нерухомості м. Рівне).
2. Визначення частки мешканців (домогосподарств) міста, які: а) потребуть поліпшення житлових умов (розширення площі), б) хочуть придбати нове житло, в) планують придбати житло в найближчі 1-2 роки, г) знаходяться на стадії пошуку нового житла тощо.
3. Визначити, як вплинуло б на попит «розмороження» житлового кредитування та встановлення реальних відсоткових ставок.
4. Визначити знання мешканцями міста будівельних компаній та ТОВ «…» зокрема.
5. Визначення найбільш популярних районів міста для проживання (придбання житла).
6. Визначити, яким чином планують потенційні покупці житла фінансувати операції з придбання житла (власні кошти, іпотека, продаж старого житла тощо).
7. Визначення найбільш ефективних рекламоносіїв (рейтинг місцевих газет та радіостанцій).
8. Вивчення демографічних характеристик покупців нерухомості.
9. Розробити портрет потенційного клієнта ТОВ «…» (в яких помешканнях зараз живуть, якими видами транспорту користуються, де ставлять автомобіль тощо) та ін.

 

1. ОПИС ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Методологія та інструменти дослідження

Опитування проводилося методом особистого інтерв’ю, яке опиралося на питання анкети. В ході розмови анкета поступово заповнялася інтерв’юером, а потім заносилася в комп’ютерну базу даних.

Збір інформації (польовий етап дослідження) проводився бригадою професійних інтерв’юерів. Зібрану в ході опитування інформацію було опрацьовано за допомогою спеціально розробленої комп’ютерної програми та представлено у вигляді таблиць та діаграм в даному звіті. Вибірково, проте доволі часто, таблиці та діаграми супроводжуються коментаріями.

Об’єм виборки – 400 чоловік.

Об’єкт дослідження — мешканці м. Рівне віком від 20 до 55 років.

Тривалість польових робіт (опитування) — з 07.04 по 22.04.2010 року

Опитування проводилися в місцях з високою концентрацією населення та високою ймовірністю присутності представників всіх соціальних груп населення, зокрема поблизу торгових центрів та великих магазинів.

Вибірку було сформовано таким чином, щоб кількість представників різних вікових груп, кількість чоловіків/жінок тощо, які прийматимуть участь в опитуванні, відповідала структурі генеральної сукупності.

Отриману від даної вибіркової сукупності інформацію можна вважати достатньо репрезентативною, тобто такою, що адекватно представляє генеральну сукупність, оскільки розраховані по найбільш важливих показниках значення граничних похибок вибірки не перевищують 6%.

В запитаннях, які передбачають кілька варіантів відповідей, частина респондентів відмітили більше одного варіанту. У зв’язку з цим сума відповідей на такі запитання перевищує 100%.

Задля кращої інтерпретації результатів дослідження, дані зважувались (деталізувались) в розрізі окремих сегментів споживачів, відповідно до пропорційного розподілу населення.

1.2. Соціально-демографічні характеристики респондентів

В опитуванні прийняли участь 182 чоловіки та 218 жінок, що становить 54,5 та 45,5% відповідно:

Вибірка респондентів за віком пропорційна демографічній ситуації в м. Рівне:

 

 

 

 

Згідно відповідей респондентів на ряд спеціально розроблених запитань, ми розподілили їх на 6 груп відповідно до рівня добробуту: